திங்கள், 15 டிசம்பர், 2014

அஞ்சன பூத வசியம்-அகத்தியர்பண்மையாம் பூதமதின் வசியங்கூர்வேன்
பாதாள வஞ்சனமாம் பேயே வாவா
திண்மையாம் லோகமதை மயக்கும்பூதா
தீர்க்கமுள்ள வேதாந்த கிரகபாதா
கண்மையாம் ஸ்ரீம்ரீம் ஓம்ரீம் சுவாகா
காவலனே பிடாரகனே வன்மே வாவா
உண்மையா யுச்சாடப் பிரணவத்தால்
உத்தமனே யுந்தமக்கு வசியம்பாரே.(3)

பாரப்பா பூதமது வசியமானால்
பாலகனே பாரதனிலே நீயேசித்தன்
ஆரப்பா யுனக்கீடு கூறப்போமோ
அப்பனே நீயுமொரு நாதனாவாய்
வேரப்பா மாந்திரீகக் காரரெல்லாம்
வெறுங்குகையாய் போவார்க ளதீதமெத்த
சாரப்பா சம்பூர்வ நிலையைப்பற்றி
சாங்கமுடன் துவாதமதி லாடுவீரே.(4)

              -அகத்தியர் மந்திரீக காவியம்
                            ( ஏழாவது சருக்கம் )

பொருள்:
ஒவ்வொரு பூதங்களும் ஒவ்வொரு அற்றலை கொண்டது,அதில் அஞ்சனபூதமானது எது எங்கு மறைந்திருந்தாலும் அதை கண்டு பிடித்து கொண்டு வரும் அற்றல் உடையது.இதன் மூலம் முன்னோர்கள் புதைத்து வைத்த பொக்கிசங்கள்,புதையல் சித்தர்கள் மறைந்து வைத்துள்ள நூல்கள் என எதை வேண்டுமானாலும் இப்பூதத்தின் மூலம் அறிந்துகொள்ளவும் அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் இப்பூதம் உதவும்.ஆனால் இதை முறையாக மந்திரம் செபித்து பூசை செய்தவர்க்கு மட்டுமே இது வசியமாகி அவர் கட்டளையை ஏற்கும்.

             இதன் மூலமந்திரம்

"ஓம் பாதாள அஞ்சன போயே வாவா
லோகத்தை மயக்கும் பூதா வாவா
வேதாந்த கிரக பாதா பிடாரகனே வாவா
ஸ்ரீம்ரீம் ஓம்ரீம் சுவாகா
"

இம்மந்திரத்தை முறைப்படி செபித்தால் அஞ்சனபூதம் வசியமாகும்,
அப்படி அதை வசியம் செய்தவர்கள் எவரோ அவரும் இவ்வுலகில் ஒரு சித்தராவார்.
அவருக்கு ஈடாக எவரையும் சொல்லமுடியது.இப்பூதத்தை வசியம் செய்தவரிடம் வேறு எந்த மாந்திரீக சத்தியும் தோற்றுப்போய் விடும்.
இப்பூதத்திம் மூலம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
எல்லாம் செய்ய முடிமென்ற ஆணவத்தில் ஆழ்ந்து விடாமல் இறைவனை அடையவும்
இறைவழியில் நின்று இறைனிலையை அடைந்து இன்புறுமாறு அகத்தியர் கூறுகிறார்.


பகிர்வில்
S.கலைச்செல்வன் M.A

சனி, 15 நவம்பர், 2014

ஸ்திரி வசிய மஞ்சள்

  பெண்கள் பூசிக்குளிக்கும் மஞ்சளில் பெரிதாக ஆறு எடுத்து நண்டு குழியில் போட்டு வைக்கவும்.பின்னர் அடுத்த நாள் சென்று அந்த 
நண்டு குழியை பார்க்கவும் அச்சமயத்தில் நண்டு நீங்கள்
குழியில் போட்ட மஞ்சளில் சில மஞ்சளை மட்டும் வெளியில் தள்ளிவிட்டிருக்கும்.அதை எடுக்காமல் நண்டு குழிக்குள் இருக்கும் மஞ்சளை மட்டும் எடுத்து வந்து நலங்கு சாமனோடு கலந்து அரைத்து
உடம்பில் பூசி குளித்துவிட்டு செல்ல அவளை கண்ட அனைவரும் அவளுக்கு வசியமாகி அவள் சொல்வதை கேட்டு நடப்பார்கள்.

இதை ஆண்கள் நெற்றியில் சந்தனத்திற்கு பதிலாக இம்மஞ்சள் பூசி
அதன்மீது குங்குமம் இட்டு செல்ல கண்டவர் வசியமாவார்கள்.
 

பகிர்வில்
S.கலைச்செல்வன் M.A


சனி, 11 அக்டோபர், 2014

சர்வ பூத பிசாசுகளுக்கும் ஆக்ருசண மந்திரம்


ஆக்ருசணம் என்றால் அழைப்பது என்று பொருளாகும்.
இம்மந்திரத்தினை 108உரு வீதம் 7 நாட்கள் மயானத்தில் பூசை 

வைத்து சித்தி செய்தவர் அழைத்தநேரத்தில் சகலபூதங்களும்,
பிசாசுகளும் அவர்முன் தோன்றி ஏவல் பணி செய்யும்.
இம்மந்திரத்தை சித்தி செய்தவர் கண்ணுக்கு மட்டுமே பூதங்களும்,பிசாசுகளும் தெரியும்.
 

 
சர்வ பூத பிசாசுகளுக்கும் ஆக்ருசண மந்திரம்
"ஓம் கிலீம் சவ்வும் அவ்வும் சர்வ பிசாசு பூதங்களும் ஆக்ருஷணி சுவாகா".


இதில் பூசை முறை,இதற்கான மூலிகை, இம்மந்திரம் செபிக்கும் 
நேரம் செபிக்கும் திசை என எதுவுமே நான் கூறவில்லை காரணம் 
இதை யாரும் தவறாக பயன்படுத்திவிடகூடும் என்பதால்தான்.
முறையாக இதை அறியாமல் மந்திரம் கிடைத்து விட்டதென 
எண்ணி ஏதாவது செய்தால் கடும் ஆபத்திற்க்கு ஆளாக நேரிடும்.
இதை முறையாக செய்யாமல் விட்டால் அவைகள் உங்களை 
சும்மா விடாது. இங்கு இதை ஒரு பகிர்வாக மட்டுமே பதிவிடுகிறேன்.
பகிர்வில்
S.கலைச்செல்வன் M.A

திங்கள், 6 அக்டோபர், 2014

தேங்காயை சிதறடிக்கும் சித்து


சுண்ணாம்பு காளவாய் கொளுத்துவதற்குமுன் அதற்கடியில் ஒரு தேங்காயை புதைத்து விட்டு அக்கால்வாய் கொளுத்தி முடித்த

பின்பு புதைத்த தேங்காயை எடுத்து வந்து அனைவருக்கு காட்டி
இதோ என் மந்திரசக்தியால் இத்தேங்காயை சுக்கல் சுக்கலாக சிதறச்செய்கிறேன் என்று சொல்லி தேங்காயை கிழே வைத்து 

மந்திரம் சொல்லி நீர் தெளிப்பதுபோல அதில் தண்ணீரை தெளிக்க
அத்தேங்காய் சுக்கல் சுக்கலாக சிதறிவிடும்.

இதைக்கண்டவர்கள் பிரமிப்பார்கள்.
பகிர்வில்
S.கலைச்செல்வன் M.A

திங்கள், 29 செப்டம்பர், 2014

காயசித்தி கற்பம்

வெள்ளறுகு சமூலத்தை(முழுச்செடியை)கொண்டுவந்து பசும்பாலில் அரைத்து காலை-மாலை என ஒரு மண்டலம்(48-நாட்கள்) உண்டுவர காயசித்தி உண்டாகும். 
உடம்பிலுள்ள நோய்களெல்லாம்விலகிவிடும்.
நரைதிரை மாறும். இக்கற்பத்தை உண்டு காயசித்தி அடைந்தவர்க்கு உலகமே வசியமாவதோடு தேவர்களும் சித்தர்களும் வசியமாகி கேட்டதையெல்லாம் தருவார்கள்.
பகிர்வில்
S.கலைச்செல்வன் M.A


சனி, 20 செப்டம்பர், 2014

சொப்பன ஸ்கலிதம்


சிலருக்கு தூங்கும்போது தூக்கத்தில் கெட்ட கனவின் மூலமாக 

விந்து தானாகவே வெளியேறிவிடும். பின்பு காலையில் உடம்பு 
சோர்வாய் இருக்கும் இந்த நிலையே சொப்பன ஸ்கலிதம்,
நித்திரை ஸ்கலிதம் எனப்படும்.
 

இதை நீக்க துளசி செடியின் வேரை நிழலில் உலர்த்தி இடித்து 
பொடி செய்து சாப்பிட்டு வர இரண்டு நாளில் பலன் கிடைக்கும்
 

பகிர்வில்
S.கலைச்செல்வன் M.A